آب دادن به بتن

زمینه فعالیت :

مهندسی عمران
  • تاریخ انتشار : ۶ فروردین ۱۴۰۲
  • بودجه پروژه:سرمایه گذاری
  • مهلت ارسال پیشنهاد:اهمیتی ندارد
  • توضیحات پروژه

    برای محکم شدن بتن آبیاری بتن الزامی است. یکی از مشکلات ساختمان های بلند بتنی، آب دادن منظم به بتن های آن ها می باشد. معمولا به دلیل سختی رساندن آب به طبقات و تعلل کارگران فرایند آب دادن به بتن ها به درستی انجام نمی شود. اگر شخصی در این زمینه راه حلی در نظر دارد که می تواند این مشکل را برطرف کند ما به عنوان یک شرکت خصوصی مشتاق هستیم که در این زمینه سرمایه گذاری کنیم.

    آیا تمایل به همکاری در زمینه این پروژه دارید؟

    برای ارسال پیشنهاد همکاری می‌بایست وارد سایت شوید.