شبیه سازی Eddy Current برای استفاده صنعتی

زمینه فعالیت :

مهندسی برق | مهندسی برق-الکترونیک | مهندسی برق-قدرت | مهندسی برق-کنترل | مهندسی برق-مخابرات
  • تاریخ انتشار : ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
  • بودجه پروژه:مشارکتی
  • مهلت ارسال پیشنهاد:1401/11/10
  • توضیحات پروژه

    بنده برای شبیه سازی جریان ادی و استفاده موردی آن دچار مشکل می باشم.  انجام این شبیه سازی  باید به گونه ای باشد که نمودار تغییرات میدان مغناطیسی نسبت به نیروی وارده بر اجسام رسانا با ابعاد و رسانایی خاص قابل محاسبه باشد. همچنین به چه منبعی میدان متغیر مورد نیاز را می توان با استفاده از چرخش آهنرباهای دائم یا الکتریکی ایجاد کرد. از متخصصین این حوزه دعوت می نمایم تا در این پروژه مرا یاری کنند و به صورت مشارکتی از مزایای آن بهره مند شوند.

    آیا تمایل به همکاری در زمینه این پروژه دارید؟

    برای ارسال پیشنهاد همکاری می‌بایست وارد سایت شوید.