آگهی ها

# عنوان دسته بندی
1 سنسورهای مجاورتی با قابلیت کار در محیط خورنده ابزار دقیق | مهندسی برق نمایش
2 پروژه شبیه سازی در خصوص راه اندازی موتور القایی مهندسی برق-قدرت نمایش
3 پیشنهاد در خصوص افزایش سطح امنیت در شبکه های صنعتی ابزار دقیق | علوم کامپیوتر | فناوری اطلاعات | مهندسی برق نمایش
4 بررسی و بازطراحی بگ فیلترها علوم مهندسی | محیط زیست | مهندسی شیمی | مهندسی متالورژی | مهندسی معدن-فراوری مواد معدنی | مهندسی مکانیک | نانوفناوری نمایش
5 آنالیز انلاین XRF محصول کارخانه ابزار دقیق | شیمی | علوم مهندسی | مهندسی شیمی | مهندسی معدن-فراوری مواد معدنی نمایش
6 کنترل دانه بندی گندله خام در دیسک با استفاده از پردازش تصویر و هوش مصنوعی ابزار دقیق | علوم کامپیوتر | علوم مهندسی | فناوری اطلاعات | مهندسی برق-کنترل | مهندسی معدن-فراوری مواد معدنی | مهندسی مکانیک | هوش مصنوعی نمایش
7 بهبود مکانیزم و افزایش بهره وری دیس‌اینتگریتورها مهندسی شیمی | مهندسی متالورژی | مهندسی معدن-فراوری مواد معدنی | مهندسی مکانیک نمایش
8 ساخت صفحات تفلونی ضد سایش و یا قطعاتی با ویژگی مشابه علوم مهندسی | مهندسی شیمی | مهندسی متالورژی | مهندسی نساجی | نانوفناوری نمایش
9 درخواست همکاری با شرکت های مشاور در زمینه ارتینگ مهندسی برق نمایش
10 ساخت ولوهای پنوماتیک مطابق با منطق خاص ابزار دقیق | مهندسی برق | مهندسی برق-کنترل | مهندسی مکانیک نمایش
11 ساخت کنترلر بلت اسکیل ابزار دقیق | علوم کامپیوتر | مهندسی برق | مهندسی برق-الکترونیک | مهندسی برق-کنترل | مهندسی سخت افزار نمایش
12 چسب جایگزین بنتونیت شیمی | مهندسی شیمی | مهندسی متالورژی | مهندسی معدن-فراوری مواد معدنی | نانوفناوری نمایش