شاید برای آزمون های استخدامی یا مصاحبه دکتری دچار سردرگمی در منابع فراوان موجود برای درس های مهندسی شیمی شده باشید.

ما در سامانه گلوپ با چند سری از مجموعه سوالات مصاحبه استخدامی مهندسی شیمی به صورت دسته بندی موضوعی برای کمک به شما پیش قدم شدیم.

با توجه به تجربه دوستانی که در مصاحبه ها شرکت کردند، احتمال مطرح شدن این سوالات پایه ای در مصاحبه ها بیشتر از بقیه است. در این قسمت قصد داریم در مورد بیشترین و معمول­ترین سوالاتی که در مبحث انتقال حرارت مطرح می­شوند صحبت کنیم. پس اگر به دنبال تسلط سریع بر مباحث اصلی انتقال حرارت در مهندسی شیمی هستید، با ما همراه باشید.

سوالات مصاحبه مهندسی شیمی

انتقال حرارت چیست و چه تفاوتی با علم ترمودینامیک دارد؟

انتقال حرارت علمی است که به مطالعه­ی انتقال انرژی به علت اختلاف دمای اجسام می­پردازد.

ترمودینامیک گرما را به عنوان شکلی از انرژی تعریف می­کند که از مرزهای یک سیستم به واسطه­ی وجود اختلاف درجه حرارت بین سیستم و محیط عبور می­کند.

به کمک روابط ترمودینامیکی می­توان وضعیت حالت تعادل، دمای تعادل و مقدار کل انرژی مبادله شده را به دست آورد. اما اگر پرسش­هایی مانند شدت انتقال حرارت(مانند انتقال حرارت در واحد زمان)، تغییر دمای نقاط برحسب زمان(دمای نقاط مختلف در هر لحظه) و یا زمان لازم برای رسیدن به حالت تعادل مورد نظر باشد، ترمودینامیک پاسخگو نبوده و باید وارد مبحث انتقال حرارت شد.

دقت کنید که در ترمودینامیک، زمان مطرح نمی­باشد در حالی که در انتقال حرارت زمان اهمیت دارد.

Q در ترمودینامیک، بیانگر مقدار انتقال حرارت است که واحد آن j است ولی Q در انتقال حرارت بیانگر شدت انتقال حرارت است که واحد آن J/s یا W است.

انتقال حرارت یک فرایند برگشت پذیر است یا برگشت ناپذیر؟

انتقال حرارت یک فرایند برگشت­ناپذیر محسوب می­شود. بنابراین:

 • انتقال حرارت در تمام فرایندهای واقعی باعث افزایش آنتروپی کل می­شود.
 • گرمای منتقل شده را نمی­توان به کمک رابطه­ی ترمودینامیکی Q=ʃTds محاسبه کرد.

منظور از نرخ و شار انتقال حرارت چیست؟

نرخ انتقال حرارت، مقدار انرژی انتقال یافته در واحد زمان است که واحد آن وات W می­باشد. شار انتقال حرارت، مقدار انرژی انتقال یافته در واحد زمان و در واحد سطح است که واحد آن W/m^2 است.

مکانیزم­ های انتقال حرارت چیست؟

سه مکانیزم برای انتقال حرارت وجود دارد، هدایت یا رسانش(Conduction)، جابه­جایی یا همرفت(Convection)، تشعشع یا تابشی(Radiation)

کدام نوع از مکانیزم­های انتقال حرارت نیاز به محیط مادی دارند و کدام یک ندارند؟

در میان سه مکانیزم موجود برای انتقال حرارت، انتقال حرارت با مکانیزم هدایت و مکانیزم جابه­جایی نیاز به محیط مادی دارند ولی انتقال حرارت با مکانیزم تشعشعی نیاز به محیط مادی ندارد.

قانون فوریه را بیان کرده و بگویید نرخ انتقال حرارت هدایتی تابع چه عواملی است؟

براساس قانون فوریه نرخ انتقال حرارت(Q) برابر است با:   (Q=-KA(dT/dx

با توجه به این رابطه می­توان گفت نرخ انتقال حرارت بستگی دارد به: گرادیان دما(dT/dx)، مساحت سطح عمود بر جهت انتقال حرارت(A) و جنس ماده(K)

دلیل علامت منفی در رابطه­ی قانون فوریه چیست؟

طبق قانون دوم ترمودینامیک، گرما از ناحیه با دمای بالاتر به ناحیه­ی با دمای پایین­تر منتقل می­شود. بنابراین اگر جهت مثبت محور x در جهت انتقال گرما در نظر گرفته شود، dT/dx همواره منفی خواهد بود. از طرفی نرخ انتقال حرارت در یک جهت معین همیشه مثبت است. پس برای این که Q عددی مثبت شود، علامت منفی را در رابطه می­گذاریم.

ضریب انتقال حرارت هدایتی(K) در چه موادی بیشتر است؟ جامدات، مایعات یا گازها

مقدار K در جامدات بیشتر از مایعات و در مایعات بیشتر از گازهاست.

تفاوت جسم ایزوتروپیک با جسم غیرایزوتروپیک در انتقال حرارت چیست؟

در جسم ایزوتروپیک، هدایت حرارتی در یک محیط، در هر نقطه از جسم در جهات مختلف یکسان است ولی در جسم غیرایزوتروپیک، مقدار هدایت حرارتی در جهات مختلف متفاوت است.

ضریب نفوذ گرمایی(Thermal Diffusivity) بیانگر چیست؟

ضریب نفوذ گرمایی(α) بیانگر نسبت گرمای هدایت شده به گرمای ذخیره شده در جسم است و با رابطه­ی k/ρcp بیان می­شود.

انواع انتقال حرارت جابه­ جایی چیست؟

انتقال حرارت جابه­جایی به دو نوع اجباری و طبیعی تقسیم می­شود. در جابه­جایی اجباری، حرکت سیال با استفاده از وسایل خارجی(مثل پمپ و …) انجام می­شود ولی در جابه­جایی طبیعی(آزاد)، انتقال حرارت، به دلیل اختلاف دانسیته رخ می­دهد.

قانون سرمایش نیوتون را بیان کنید.

بر اساس قانون سرمایش نیوتون، نرخ انتقال حرارت جابه­جایی(Q) عبارت است از: Q=hAΔT که h ضریب جابه­جایی و A سطح عمود بر انتقال حرارت است.

ضریب انتقال حرارت جابه­جایی در چه حالتی بیشتر است؟

ضریب انتقال حرارت جابه­جایی در حالت تغییر فاز(جوشش یا میعان) بیشترین مقدار را دارد. به طور کلی ترتیب بیشترین h بدین صورت است.

جابه­جایی طبیعی گازهاh<جابه­جایی اجباری گازهاh<جابه­جایی اجباری مایعاتh<جوششh<میعانh

آیا ضریب انتقال حرارت جابه­جایی یک خاصیت سیال محسوب می­شود؟

خیر، h یک خاصیت سیال نیست(برخلاف k) بلکه یک پارامتر است و مقدار آن بستگی به همه­ی متغیرهایی دارد که برروی جابه­جایی اثر می­گذارند. مثل هندسه­ی سطح و خواص سیال

انتقال حرارت تشعشعی در چه مواردی بیشتر اهمیت پیدا می­کند؟ آیا می­توانید مثالی برای آن پیدا کنید؟

انتقال حرات از نوع تشعشعی، همیشه بین اجسام در حال انتقال حرارت وجود دارد اما تنها در موارد اهمیت می­یابد که دما بسیار بالا باشد. چرا که براساس قانون استفان بولتزمن، نرخ انتقال حرارت با توان چهارم دما رابطه دارد ولی از آن­جا که ضریب σ برابر است با ۵.۶۶×۸-۱۰ تاثیر دما در دماهای بالا اهمیت پیدا می­کند.

به عنوان مثال در خورشید یا در کوره­های صنعتی که دما بالا می­باشد، نقش انتقال حرارت تشعشعی به یک عنوان یک مکانیزم اصلی و تعیین کننده به شمار می­آید.

تا این جا با پانزده سوال اصلی و مقدماتی در زمینه­ی انتقال حرارت در مهندسی شیمی آشنا شدید، که احتمال مطرح شدن سوالات پایه­ای از این قسمت بسیار زیاد است. در قسمت دوم انتقال حرارت با مفاهیم جزئی­تری آشنا خواهید شد. پس با ما همراه باشید تا برای تسلط کامل و سریع در مباحث اصلی مهندسی شیمی به شما کمک کنیم.

 

از این که این صفحه را برای خواندن انتخاب کرده ­اید، سپاسگزاریم. لطفا برای ارائه­ ی مطالب بهتر، نظرات و انتقادات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

 

ما نهایت تلاشمان را برای جمع آوری فایل هایی جامع و خلاصه جهت مطالعه برای مصاحبه تخصصی مهندسی شیمی انجام داده ایم. این فایل ها شامل: ۱- انتقال جرم، عملیات واحد و راکتور ۲- سیالات ۳- ترمودینامیک ۴- اتقال حرارت ۵- کنترل ۶- آشنایی با انواع دبی سنج ۷- آشنایی با انواع سطح سنج ۸- آشنایی با انواع فشار سنج ۹- آشنایی با لوازم آزمایشگاهی و ۱۰- شیمی برای مهندسین می باشد. (این فایل شامل تمامی مطالب بخش اول، دوم و سوم که در سایت گلوپ بارگزاری شده است نیز می باشد).

برای خرید این فایل با کلیک اینجا می توانید در بخش انتهایی آن، فایل را خریداری و استفاده نمایید.

چنانچه در حوزه کاری خود به مشکلی برخورد کرده‌اید و در جستجوی فرد و یا شرکت‌های توانمند برای حل مشکلتان هستید می توانید با عضویت در سامانه گلوپ و ثبت مشکل خود با این افراد و شرکت ها ارتباط برقرار کنید.

 

برای مشاهده مطالب بیشتر به گلوپ پلاس مراجعه فرمایید.

لباس میتواند معرف شخصیت هر فرد باشد و در نگاه اول بخش بزرگی از ذهنیت افراد در مورد شما را می سازد در نتیجه پوشیدن لباس مناسب بسیار با اهمیت است و آن را به هیچ وجه دست کم نگیرید. اگر بخواهیم خیلی سریع به این سوال پاسخ دهیم که برای مصاحبه کاری چگونه لباس بپوشید آن را در ۴ کلمه خلاصه می کنیم: ۱-تمیز ۲-مرتب ۳-خوشبو (لباس و دهان) ۴- و مهم تر از همه پوشیدن لباس های رسمی و در عین حال ساده

مطمئنا باید چند دقیقه زودتر در محل مصاحبه حضور داشته باشید ولی نهایتا ۱۰ الی ۱۵ دقیقه زودتر برسید، بیش از این می تواند نشانه بی اهمیتی شما نسبت به زمان باشد. در کل خیلی زود رسیدن شما نشانه خوبی برای شما نیست.

با اعتماد به نفس! بله مهم تر از هر چیزی ورود با اعتماد به نفس است. اگر شما به خودتان اهمیت ندهید چه انتظاری دارید دیگران به شما احترام بگذارند. این را بدانید فرد یا افراد مصاحبه گر هم روزی مثل شما وارد چنین اتاقی شده اند پس سعی کنید پررو باشید ولی پرروی با ادب.

در بزنید، سلام کنید و با احترام وارد شوید. اگر فرد مصاحبه کننده دستش را به منظور دست دادن به شما دراز کرد با او دست دهید. سعی کنید برای دست دادن پیش قدم نشوید. صبر کنید تا از شما درخواست شود تا بنشینید، خیلی سریع خود را به سمت مبل پرتاب نکنید!!

زندگی خودتان را بکنید اصلا به نتیجه مصاحبه فکر نکنید. کارفرمایان معمولا دنبال نقاط ضعف شخص مقابل هستند تا او را با کمترین تسهیلات به کار بگیرند. در جلسه مصاحبه مطالبی را که می دانید را می گوئید و آنچه نمیدانید خیلی راحت و بدون ترس اعلام می کنید که نمی دانم. مهم این است که مشتاق به یادگیری بوده و خود را شخصی مستعد نشان دهید. این را بدانید اکثر جلسات مصاحبه کاری گل و بلبل نیستند و نباید انتظار یک جلسه بسیار روان را داشته باشید. در واقع جلسه مصاحبه از نظرتان هرچقدر هم بد باشد،  مهم این است که خودتان را تا پایان جلسه نبازید و در نهایت با کمال خونسردی خداحافظی کرده و جلسه را ترک کنید، با اینکار شانس پیروزی خود را بالا برده اید.

این مطلب را دوست داشتید؟ با دوستانتان به اشتراک بگذارید...

دیدگاهتان را بنویسید

اگر درباره این مطلب نظری دارید می توانید از طریق این قسمت با ما و بازدیدکنندگان ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاه ها

 1. بامداد

  عالی و سپاس

  پاسخ
  ۲۱ دی ۱۴۰۲،
 2. Ali

  Soalat ro khondam bra mosahebe khda kne ke javab bede

  پاسخ
  ۲۱ دی ۱۴۰۲،
 3. سلام

  دست شما درد نکنه بخاطر فایل خوبتون

  پاسخ
  ۲۱ دی ۱۴۰۲،
 4. حسین مقدمی

  👍

  پاسخ
  ۲۱ دی ۱۴۰۲،