مادون قرمز
الکترونیک

مقدمه ای بر امواج مادون قرمز

امواج مادون قرمز یا تابش‌های مادون قرمز یا به اختصار IR، ماهیتی الکترومغناطیسی داشته که بین دو ناحیه امواج رادیویی فرکانس بالا (مایکروویو)

ادامه مطلب »