درباره ما


گلوپ سامانه‌ای برای ارائه ایده ها و تجارب با هدف رفع مشکلات و چالش‌های موجود و پیش روی این سرزمین است. گلوپ می‌کوشد تا برای افراد حقیقی و حقوقی در سراسر ایران در هر زمینه‌ای اعم از صنایع، معادن پتروشیمی،کشاورزی،شهر سازی و … که با چالش و یا مشکلی روبرو هستند بستر ارتباطی مناسب و آسانی را به مقصود رفع این موانع فراهم کند. گلوپ با تکیه بر تجربه و علم متخصصین، مهندسین و دانشمندان امیدوار است سهمی هرچند کوچک در راستای پیشرفته شدن کشور عزیزمان ایران داشته باشد.

 

چشم انداز 

  • کسب عنوان بهترین سامانه ارتباطی میان افراد متخصص و چالش ها در حوزه های مختلف

  • گسترش جامعه مرتبط با افراد متخصص به جامعه بین المللی و استفاده از علوم و تجربه فرامرزی