گاز طبیعی ترکیبی از هیدروکربن‌ها، بخشی از آیین‌های مذهبی و مناظره‌های آکادمیک و منبعی ارزشمند در جهان است. این گاز از چشم غیرمسلح مخفی می‌ماند و بو نیز ندارد. ذخایر این گاز در روسیه از هر جای دیگر در دنیا بیشتر است.                                            

پایه گاز طبیعی را متان ( CH۴ )، ساده‌ترین هیدروکربن تشکیل می‌دهد ( ترکیبات ارگانیک تشکیل شده از اتم‌های کربن و هیدروژن ). معمولاً در آن هیدروکربن‌های سنگین‌تر و همولوگ‌های متان مانند اتان ( C۲H۶ )، پروپین ( C۳H۸ )، بوتان ( C۴H۱۰ ) و بعضی افزودنی‌های غیر کربنی نیز دیده می‌شود.

گاز طبیعی به شکل یک میدان گازی در ساختار بعضی سنگ‌ها، بستر گازی بر روی لایه نفت سنگین، تجزیه شده یا در حالت متبلور یافت می‌شود.

گاز طبیعی

باید اشاره کنیم که هیچ یک از گازهای یادشده در بالا رنگ یا بو ندارند. بوهای مصنوعی و گاه ناخوشایند که همه در زندگی روزمره آن‌ها را استنشاق کرده‌ایم، به این گازها نیز اضافه می‌شوند و به این کار بو دار کردن گاز می‌گویند. ترکیب‌های سولفور یا بقیه مواد با رایحه نه چندان دلپذیر، به عنوان بو به کار برده می‌شوند. انسان می‌تواند یکی از معمول‌ترین عطرهارا تشخیص بدهد که به اسم اتانتیول معروف است، حتی اگر یک عدد مولکول آن در میان ۵۰ میلیون مولکول هوا اسیر شده باشد. نشتی‌های گاز به همین روش به راحتی تشخیص داده می‌شوند.

استخراج گاز طبیعی

گاز طبیعی مخلوطی از گازهای هیدروکربنی قابل اشتعال میباشد که به طور طبیعی در مخازن زیر زمینـی یافت میشوند. این گاز ممکن است به صورت محلول در نفت خام (PG )یا در زیر کلاهکهـای بـالای لایـه هـای نفت خام یا به شکل مستقل وجود داشته باشد. گاز طبیعی عمدتاً مخلوطی است از گازهای متـان، اتـان و انـدکی گازهای سنگین تر از جمله پروپان و بوتان. گاز طبیعی اسـتخراج شـده از مخـازن معمـولاً ناخالصـی هـایی ماننـد سولفید هیدروژن، دی اکسیدکربن و ترکیبات گوگرد نیز به همراه دارد. لازم به ذکر است میزان ترکیبات یاد شده به میدانی بستگی دارد که گاز طبیعی از آن استخراج شده است؛ بـه همـین دلیـل میـزان متـان موجـود در گـاز طبیعی با توجه به میدان گازی بین ۸۴ تا ۹۷ درصد متغیر اسـت.

 گازطبیعی خام از سه نوع چاه استخراج می‌شود:

-چاه‌های نفت

-چاه‌های گاز

-چاه‌های متراکم

گازطبیعی که از چاه‌های نفت استخراج می‌شود عموما به نام «گاز همراه» شناخته می‌شود. این گاز می‌تواند جدا از نفت در تشکیلات وجود داشته باشد (گاز آزاد) یا این که در نفت خام حل شده باشد (گازمحلول). گازطبیعی که از چاه‌های گاز و متراکم می‌آید، که در آن هیچ نفت خامی وجود ندارد یا اگر وجود دارد بسیار اندک است و با نام «گاز همراه» شناخته می‌شود. چاه‌های گاز عموما گازطبیعی خام تولید می‌کنند، در حالی که چاه‌های متراکم گازطبیعی آزاد به همراه یک هیدروکربن نیمه مایع متراکم تولید می‌کنند.

236

تفاوت گاز طبیعی و گاز مایع

تفاوت گاز طبیعی با گاز مایع، در خصوص موارد ذیل خلاصه و توضیح داده می‌شود:

_ گاز مایع در مقابل گاز طبیعی که پایه متان دارد، از پروپان و بوتان تشکیل شده است

_ LPG از مواد شیمیایی متفاوتی با فرمول های مختلف سود می‌برد ( پروپان C3H8 و بوتان C4H10 )، در حالیکه گاز طبیعی – متان CH4 است.

_ دیگر تفاوت گاز طبیعی با گاز مایع، در چگالی آنها است. گاز طبیعی از هوا سبک‌تر است، اما گاز مایع سنگین‌تر از هوا است.

_ LPG دارای محتوای انرژی بالاتر در ۹۳.۲MJ/m3 در مقابل گاز طبیعی ۳۸.۷MJ/m3 است.

_ گاز مایع برای احتراق، به هوای بیشتری نسبت به گاز طبیعی نیاز دارد ( نسبت هوا به گاز  برای احتراق گاز مایع : ۲۵ به ۱ و برای احتراق گاز طبیعی: ۱۰ به ۱  می باشد ).

_ گاز مایع، در بطری‌ها و مخازن گاز توزیع شده اما گاز طبیعی از طریق خط لوله منتقل و توزیع می شود.

_ دستگاه های گاز مایع،  با ۷۵.۲ کیلو پاسکال و دستگاه های گاز طبیعی با ۱.۱ کیلو پاسکال کار می کنند.

_ LPG گاز طبیعی نیست، اما از فرآوری گاز طبیعی به دست می آید.

_ گاز مایع محتوای انرژی بالاتری دارد، قابل حمل است و در همه جا در دسترس است و در بسیاری از موارد اکنون هزینه کمتری دارد.

_ گاز طبیعی، در انتقال از طریق لوله‌ها بهتر از LPG بوده است و در هنگام سوزاندن CO2 کمی کمتر تولید  می کند.

_ در مقایسه گاز مایع با گاز طبیعی، پروپان موجود در گاز مایع، از هوا سنگین‌تر است و ته نشین می‌شود. اما گاز طبیعی سبک‌تر از هوا است و در صورت نشتی سریع‌تر از بین می‌رود، که ممکن است نسبت به LPG یک مزیت ایمنی باشد.

به طور خلاصه، تفاوت گاز طبیعی با گاز مایع ، به محتوای متفاوت انرژی، چگالی، ذخیره سازی، روش های تحویل و مقدار هوای مورد نیاز برای احتراق مناسب، مربوط می‌شود. 

 

پالایش گاز طبیعی

به دلیل وجود شن ریزه، گل رس، هیدروکربن های مایع، CO2 ،H2S ،و سایر ناخالصیها، گـاز طبیعـی در پالایشگاه تصفیه میگردد و بدین طریق از ورود این مواد به سیستم انتقال جلوگیری به عمل مـیآیـد. ورود ایـن مواد در خطوط لوله و ایستگاههای تقلیل فشار باعث بروز مشکلاتی میگردد که از آن جمله میتـوان بـه انسـداد خطوط لوله گاز، تخریب رگلاتورها و کنتورهای توربینی، خرابـی زودرس سیسـتم فیلتراسـیون و فیلترهـا، ایجـاد خوردگی، و بروز خاصیت سمی در گاز اشاره کرد. عمل واقعی پردازش گازطبیعی به گازطبیعی خشک، کیفیت خط لوله می‌تواند بسیار پیچیده باشد، اما معمولا شامل چهار پردازش اصلی است تا ناخالصی‌های مختلف از آن جدا بشود:

  1. عبور گاز از اسکرابرها به منظور جدا سازی ذرات جامد
  2. از میان برداشتن نفت و گاز متراکم
  3. از میان برداشتن آب
  4. جداسازی مایعات گازطبیعی
  5. عبور گاز از واحد نمزدایی به منظور گرفتن رطوبت موجود در آن
  6. از میان برداشتن دی اکسید کربن و سولفور

 علاوه بر مراحل پردازش بالا، هیترها و ساینده‌هایی معمولا در سرچشمه یا در نزدیکی آن نصب می‌شوند. ساینده‌ها در درجه اول برای برداشتن شن و دیگر ناخالصی‌های بزرگ به کار می‌روند. هیترها تضمین می‌کنند که درجه حرارت گاز زیاد پایین نیفتد. گازطبیعی که حاوی حتی مقادیر بسیار کمی از آب باشد، هنگام افت درجه حرارت، هیدرات های گازطبیعی در آن شکل می‌گیرند. این هیدارت‌ها دارای ترکیبات جامد یا نیمه جامدی می‌باشند که شبیه کریستال‌های یخ هستند. با شکل گیری این هیدارت‌ها در گازطبیعی مانعی در راه، عبور گازطبیعی از میان دریچه‌ها و سیستم‌های گردآوری ایجاد می‌شود. برای کاهش تشکیل هیدرات‌ها، واحدهای گرمایی با سوخت گازطبیعی عموما در امتداد خط لوله جمع آوری نصب می‌شوند جایی که به نظر می‌رسد هیدارت‌ها ممکن است تشکیل شوند. 

گازطبیعی که از زیرزمین تا سرچشمه بالا آورده می‌شود، کاملا با گازطبیعی مصرف کنندگان متفاوت است. اگرچه پردازش گازطبیعی در بسیاری از جنبه‌ها ساده‌تر از پردازش و پالایش نفت خام است، اما به اندازه نفت، پردازش آن قبل از استفاده توسط مصرف کنندگان ضروری است. گازطبیعی که توسط مصرف کنندگان استفاده می‌شود، بیشتر از متان تشکیل شده است. اگرچه گازی که در سرچشمه یافت می‌شود و بیشتر ترکیبات آن متان است نیاز به پردازش زیادی ندارد و خالص است.

خطوط انتقال و ایستگاه های تقویت فشار:

گاز خروجی از پالایشگاه توسط خطوط لوله جهت مصرف در شهرها، صنایع، نیروگاهها، و صادرات به تمـام نقاط کشور انتقال مییابد. بر حسب نیاز و طراحی، قطر خطـوط انتقـال از ۱۲ تـا ۵۶ ایـنچ متغیـر مـیباشـد. در فواصل معین از خطوط انتقال ایستگاههای شیر وجود دارد که عموماً از یک شیر قطع کننده خط بـر سـر مسـیر اصلی، شیرهای کنار گذر ، و شیر تخلیه تشکیل شده است. وظیفۀ شیر قطع کننده خط یا به اصـطلاح V.B.L این است که در زمان احساس افت فشار ناگهانی در یکی از دو سمت شیر بسته شود. به لحـاظ مسـایل ایمنـی و امنیتی، وجود این شیرها در فواصل معین باعث میشود در زمان بروز انفجار یا شکستگی لوله، هر دو شیر موجود در دو سمت محل حادثه بسته شوند و بدین ترتیب فقط گاز بین دو ایستگاه میسوزد یا تخلیه میشود. با توجه به این که پس از طی مسافت های طولانی، به دلیل وجود اصطکاک، فشار گاز درون لوله افـت پیـدا مـی کند لذا جهت افزایش فشار گاز به فشار مطلوب، در مسیر خطوط انتقال از ایسـتگاه هـای تقویـت فشـار اسـتفاده مـی شود. این ایستگاه ها شامل توربین ها و کمپرسورها می باشند که فشار گاز ورودی را بالا می برند. برای مثـال در مسـیر خط لولۀ سراسری اول ایران تعداد هشت ایستگاه تقویت فشار موجود است. دستور کـارکرد  کمپرسورها توسط مرکز ارسال و کنترل گاز صادر می شود.

 

ایستگاه های تقلیل فشار:

خطوط تغذیه و شبکه های شهری ، خطوط انتقال نهایتاً به ایستگاه تقلیل فشار واقـع در دروازه شـهر بـه نـام S.G.C مـیرسـند. در ایسـتگاههـای S.G.C فشار ورودی از psi 1000 به psi 250 کاهش پیدا میکند. لازم به ذکر است فشار ورودی بـه ایسـتگاه هـای تقلیل فشار در شرایط عادی عموماً بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ psi متغیر است. ایـن کـاهش فشـار توسـط رگولاتورهـا انجـام میشود. گاز خروجی از ایستگاههای S.G.C با فشاری معادل psi 250 وارد خطوط تغذیه میشود. فشارگاز موجود در خطوط تغذیه جهت ورود به شبکه شهر میبایست در یک مرحلـۀ دیگـر کـاهش داده شـود؛ برای این منظور گاز به سمت ایستگاههایی به نام S.B.T  هدایت میشود. فشار گـاز ورودی بـه S.B.T برابـر psi 250 و فشارگاز خروجی از آن برابر psi 60 است. گاز داخل شبکۀ شـهری بـا فشـار psi 60 در کـل سـطح شهر (کوچه ها و خیابان ها در گردش) بین مشترکین توزیع میشود. جهت انشعاب گیری به منازل از وسیلهای بـه نام Service.T استفاده میشود. قبل از ورود به محل مصرف، فشار گاز شبکۀ شهری مجدداً توسط رگولاتور تا( psi 25/0) نسبی شکسته میشود و گاز با این فشار توسط وسایل گازسوز مورد مصرف قرار میگیرد. در تمامی عملیات فوق پیشبینیها و لوازمی جهت تأمین ایمنی کارکنان و مصرف کننـدگان تعبیـه شـده است. در صورت عدم رعایت موازین ایمنی، هر یک از عملیات فوق میتواند بسیار خطرناک باشد اما اگر فرایند طراحی، نصب، نگهداری، و بهره برداری به طور صحیح انجام شود و مقررات در همه مراحـل اخیـر رعایـت گـردد خطرات احتمالی بسیار کاهش خواهد یافت.گاز طبیعی نقش موثری در تامین انرژی مصارف خانگی و تجاری، صنایع، و نیروگاهها ایفاء می کند.

گاز طبیعی

انتقال و توزیع گاز توسط شبکه خط لوله

حمل گاز طبیعی از واحدهای تولید در هر حوزه به عهده صنعت خط لوله است. خط لوله انتقال گاز طبیعی از لوله های قوی و قطوری ساخته شده که قادرند فشار زیادی را تحمل نمایند. در مرحله انتقال، گاز بطور تقریب از ارتفاع ۳۰۰ متر (بید بلند) به ارتفاع ۳۰۰۰ متر از سطح دریا (کوههای زاگرس) بالا مـیرود و همچنـین بـدلیل طی مسیر زیاد، در لوله ها و اتصالات افت فشار پیدا میکند، لذا لازم است فشار آن ثابت نگه داشته شود.

واحدهای تقویت فشار

فشار گاز طبیعی در مسیر انتقال تقویت میشود تا هزینه و اندازه لوله موردنیاز بـرای حمـل آن بـه حـداقل ممکن کاهش یابد. با جریان یافتن گاز در خط لوله، اصطکاک سبب کاهش نرخ فشار و جریان آن میگردد. لذا بـا استفاده از واحدهای تقویت فشار نصب شده در فواصل معین، فشار گاز در مسیر خط لوله تقویت میشود و فشـار مسیر خط لوله نصب شده تأمین و حفظ میگردد. بمنظور دستیابی به اهداف فوق فشار خط انتقال گاز را باید بین ۱۰۰۰-۷۰۰ پوند بر اینچ مربـع ثابـت نگـه دارند. به این منظور در محلهایی که فشار گاز به حدود ۵۲۰ پوند بر اینچ مربـع مـیرسـد توسـط کمپرسـورهایی بزرگ، فشار آن را تا حدود ۱۰۰۰ پوند بر اینچ مربع بالا میبرند. بالا نگه داشتن فشار گاز در این حد سبب:

الف) کم شدن قطر لوله و نهایتاً کاهش هزینه انتقال شده و درضـمن باعـث ذخیـره سـازی گـاز در مـوارد اضطراری میشود.

ب) از رسیدن گاز به نقطه شبنم جلوگیری میکند، زیرا رسیدن گاز به نقطه شبنم علاوه بر ایجاد خوردگی شدید در سیستم باعث اختلال در سیستمهای کنترل فشار گاز میگردد.

ایستگاه های تقلیل فشار گاز  برای استفاده مصرف کنندگان

یک ایستگاه تقلیل فشار گاز متناسب با ظرفیت فشار ورودی و خروجی , نوع مصرف کننده تعداد و مراحـل شکست فشار و خطوط آن به شکل های مختلفی طراحی و ساخته می شود، ولی با وجود این تنوع به طـور کلـی تجهیزات به کار رفته در ساختمان آن ها به شرح زیر است که ممکن است کاربرد برخـی از آن هـا ضـروری و یـا تعداد آن ها تغییر نماید:

۱-فیلترها

 ۲-گرمکن ها

 ۳ -رگولاتورها

 ۴ -کنتورها

 ۵ -شیرهای اطمینان

 ۶ -شیرهای قطـع فشـار (فشـار شکن)

 ۷ -فشارسنج ها و ترمومترها و عایقهای الکتریکی

 ۸ -شیرها و فلنچ ها

۹ -بودارکننده ها

اگر با توجه به نوع مصرف کننده بخواهیم یک تقسیم بندی ارائه دهیم داریم:

الف ) ایستگاه هایی که شبکه های توزیع گاز را تغذیه می نمایند ( ایستگاه های شهری)

 ب) ایستگاه هایی که شبکه داخلی صنایع و واحـد هـای تجـاری و مسـکونی بـزرگ را تغذیـه مـی نماینـد (ایستگاه های تجاری صنعتی)

 این ایستگاهها توسط امور مهندسی طراحی و سفارش می گردند. در ایستگاه هائی که ظرفیت آنها بیش از پنج هزار متر مکعب در ساعت بـوده و تـداوم گـاز رسـانی حیـاتی میباشد تعداد خطوط ایستگاه بیش از یک خط خواهد بود که معمولا در این گونه موارد ظرفیت هر خط درصدی از ظرفیت کل ایستگاه میباشد.

237

گاز های کمیاب در گاز طبیعی

مهمترین گاز کمیاب در میدان گاز طبیعی گاز هلیوم است که به صورت تک اتمی و در دما و فشار استاندارد در حالت گازی میباشد عنصر فراوانی در جهان هستی به شمار می رود. اما روی کره ی زمین به عنوان یکی از گازهای کمیاب به میزان ۷% در برخی از میدان های گاز طبیعی وجود دارد و منبعی تجدید ناپذیر به شمار می رود درست همانند گاز طبیعی. جالب است بدانید که این گاز کمیاب، پرکاربرد و با ارزش را نمیتوان از هوای جو زمین در کنار اکسیژن و گاز نیتروژن به دست آورد و نکته حائز اهمیت این است که اگر روزی منابع این گازتمام شوند بسیاری از دستگاه های ام آر آی و ان ام آر برای کارکرد دچار مشکل خواهند شد.

 

 

در این مقاله با گاز طبیعی، نحوه استخراج و … آن آشنا شدیم. برای مطالعه سایر مطالب با موضوع نفت و گاز و صنایع آن به قسمت مقالات سایت مراجعه فرمایید.

 

چنانچه در حوزه کاری خود به مشکلی برخورد کرده‌اید و در جستجوی فرد و یا شرکت‌های توانمند برای حل مشکلتان هستید می توانید با عضویت در سامانه گلوپ و ثبت مشکل خود با این افراد و شرکت ها ارتباط برقرار کنید.

 

برای مشاهده مطالب بیشتر به گلوپ پلاس مراجعه فرمایید.

این مطلب را دوست داشتید؟ با دوستانتان به اشتراک بگذارید...

دیدگاهتان را بنویسید

اگر درباره این مطلب نظری دارید می توانید از طریق این قسمت با ما و بازدیدکنندگان ما به اشتراک بگذارید.