مهندسی ارزش

مهندسی ارزش یا Value Engineering (VE) یک روش سیستماتیک برای بهبود قابلیت اطمینان، کیفیت، عملکرد و ارزش محصولات، خدمات، فرایندها و سیستم‌های مختلف است. این روش با تجزیه و تحلیل جزئیات و عملکردهای یک محصول یا فرایند، به دنبال کاهش هزینه‌ها، افزایش کارایی و بهبود ارزش افزوده می‌باشد.

مفهوم عمومی مهندسی ارزش:

مهندسی ارزش (VE) به عنوان یک فرایند سیستماتیک، برای بهبود کیفیت، کاهش هزینه و افزایش ارزش افزوده محصول یا فرایند، استفاده می‌شود. در واقع، VE به شیوه‌ای مدیریتی برای بهبود عملکرد محصول، فرایند، خدمات و سیستم‌های مختلف، با بهره‌گیری از تحلیل دقیق و سیستماتیک اطلاعات، مبتنی بر ارزش افزوده برای مشتریان و کاهش هزینه‌ها، انجام می‌شود.

مراحل مهندسی ارزش:

مراحل مهندسی ارزش شامل مراحل زیر می‌شود:

_تشخیص محصول یا فرایند و بررسی ویژگی‌ها، عملکرد و نیازمندی‌های مشتریان

_تحلیل عملکرد محصول یا فرایند و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن

_تحلیل هزینه محصول یا فرایند و شناسایی هزینه‌های اضافی و ناکارآمد

_پیشنهاد راه حل‌های بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌ها

_ارزیابی و انتخاب راه حل بهتر و اجرای آن

مزایای مهندسی ارزش:

برخی از مزایای استفاده از مهندسی ارزش عبارتند از:

_افزایش کارایی و بهره‌وری محصول یا فرایند

_کاهش هزینه‌ها و افزایش سودآوری

_بهبود کیفیت و ارتقای عملکرد محصول یا فرایند

_افزایش رضایت مشتریان و افزایش بازده سرمایه‌گذاری

کاربردهای مهندسی ارزش:

مهندسی ارزش در انواع مختلفی از صنایع، از جمله صنایع خودروسازی، صنایع نفت و گاز، ساختمان‌سازی، الکترونیک، خدمات، حمل و نقل و … کاربرد دارد. همچنین، VE به دلیل قابلیت استفاده در تمامی مراحل چرخه حیات محصول (طراحی، تولید، نگهداری و حمایت و …)، به عنوان یک ابزار قدرتمند در بهبود عملکرد و کاهش هزینه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در کل، مهندسی ارزش یک رویکرد سیستماتیک و موشکافانه برای بهبود ارزش، کیفیت و کارایی محصولات و فرایندها، به عنوان یک ابزار قدرتمند در مدیریت پروژه‌ها و بهبود عملکرد سازمان‌ها شناخته شده است.

مهندسی ارزش در صنایع گوناگون اعم از خودروسازی، ساختمان سازی، صنایع الکترونیکی، نفت و گاز، خدمات، حمل و نقل، بهبود فرایندهای سازمانی و سایر صنایع کاربرد دارد.

برخی از کاربردهای مهندسی ارزش در صنایع مختلف :

۱)صنعت خودروسازی: در صنعت خودروسازی، مهندسی ارزش برای بهبود کیفیت، افزایش راندمان، کاهش هزینه‌ها و افزایش ارزش افزوده محصولات استفاده می‌شود. برای مثال، با استفاده از این روش، می‌توان بهبود مشخصات فنی خودرو و کاهش هزینه‌های تولید را مدنظر قرار داد.

۲)صنعت ساختمان سازی: در صنعت ساختمان‌سازی، مهندسی ارزش به عنوان یک روش برای بهبود کیفیت، افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های ساختمان‌سازی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، با استفاده از این روش، می‌توان مواد ساختمانی با کیفیت بهتر و با هزینه کمتری تولید کرد.

۳)صنعت الکترونیک: در صنعت الکترونیک، مهندسی ارزش به عنوان یک روش برای بهبود کیفیت، افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها استفاده می‌شود. برای مثال، با استفاده از این روش، می‌توان محصولات الکترونیکی با کیفیت بالا و هزینه کمتری تولید کرد
.

۴)صنعت نفت و گاز: در صنعت نفت و گاز، مهندسی ارزش به عنوان یک روش برای بهبود کیفیت، افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها استفاده می‌شود. برای مثال، با استفاده از این روش، می‌توان بهبود راندمان و کاهش هزینه‌های تولید نفت و گاز را مدنظر قرار داد.

۵)صنعت حمل و نقل: در صنعت حمل و نقل، مهندسی ارزش به عنوان یک روش برای بهبود کیفیت، افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها استفاده می‌شود. به عنوان مثال، با استفاده از این روش، می‌توان بهبود کیفیت خدمات حمل و نقل و کاهش هزینه‌های آن‌ها را مدنظر قرار داد.

در کل، مهندسی ارزش به عنوان یک روش سیستماتیک برای بهبود کیفیت، افزایش راندمان، کاهش هزینه‌ها و افزایش ارزش افزوده محصولات، خدمات، فرایندها و سیستم‌های مختلف، در صنایع مختلف کاربرد دارد. این روش شامل مراحل مختلفی از جمله شناسایی نیازها و خواسته‌های مشتریان، تحلیل محصول، ارزیابی طراحی و فرایندهای تولید، بهبود طراحی، تحلیل هزینه و ارزش، و تحلیل ارزش اضافی محصول است. با استفاده از این روش، می‌توان بهبود کارایی و کیفیت محصولات و خدمات، کاهش هزینه‌ها، افزایش راندمان و بهبود رقابت‌پذیری سازمان‌ها را دستیابی کرد.

 

 

مراحل  انجام مهندسی ارزش :

مهندسی ارزش شامل مراحل مختلفی است که در ادامه به طور کلی شرح داده می‌شوند:

۱-شناسایی نیازها و خواسته‌های مشتریان:

در این مرحله، نیازها و خواسته‌های مشتریان به دقت شناسایی می‌شوند.

۲-تحلیل محصول:

در این مرحله، محصول مورد بررسی قرار می‌گیرد و ویژگی‌ها و عملکرد آن بررسی می‌شود.

۳-ارزیابی طراحی و فرایندهای تولید:

در این مرحله، طراحی و فرایندهای تولید محصول بررسی و ارزیابی می‌شود.

۴-بهبود طراحی:

در این مرحله، با توجه به نیازها و خواسته‌های مشتریان و نتایج تحلیل‌های قبلی، طراحی محصول بهبود می‌یابد.

۵-تحلیل هزینه و ارزش:

در این مرحله، هزینه‌های مربوط به تولید، توزیع و خدمات پس از فروش محصول بررسی می‌شود تا بتوان بهبود هزینه‌ها و کاهش آن‌ها را مد نظر قرار داد
.

۶-تحلیل ارزش اضافی محصول:

در این مرحله، ارزش اضافی محصول بررسی می‌شود تا بتوان بهبود کیفیت، افزایش راندمان، کاهش هزینه‌ها و افزایش ارزش افزوده محصولات را دستیابی کرد.

۷-اجرای تغییرات:

در این مرحله، تغییرات مورد نیاز برای بهبود محصول، فرایند یا سیستم‌های مورد بررسی، اجرا می‌شوند.

۸-ارزیابی نهایی:

در این مرحله، نتایج تغییرات بررسی شده و ارزیابی نهایی انجام می‌شود.

به طور کلی، مهندسی ارزش یک فرآیند سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده است که بهبود کیفیت، افزایش راندمان، کاهش هزینه‌ها و افزایش ارزش افزوده محصولات، خدمات، فرایندها و سیستم‌های مختلف را هدف دارد.

آیا مهندسی ارزش می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید کمک کند؟

بله، یکی از اهداف اصلی مهندسی ارزش، کاهش هزینه‌های تولید است. در این روش، با بررسی و ارزیابی محصول، فرایندهای تولید و خدمات پس از فروش، تلاش می‌شود تا با بهبود عملکرد، کاهش هزینه‌ها و انجام بهینه‌تر فرایندهای تولید، هزینه‌های مرتبط با تولید، توزیع و خدمات پس از فروش کاهش یابد.

مهندسی ارزش با ترکیب دو عامل، یعنی کاهش هزینه‌ها و افزایش ارزش افزوده، بهبود کیفیت محصولات و خدمات را در نظر دارد. با بهبود فرایندهای تولید و کاهش هزینه‌های تولید، می‌توان افزایش راندمان و بهبود کیفیت محصولات را دستیابی کرد و در نتیجه، ارزش افزوده محصولات را افزایش داد.

به طور مثال، با بهبود فرایند تولید یک محصول، می‌توان هزینه‌های نیروی کار، مواد اولیه و انرژی را کاهش داد. همچنین، با بهبود کیفیت محصول، هزینه‌های مرتبط با خدمات پس از فروش و هزینه‌های ناشی از بازگشت محصولات نیز کاهش می‌یابد.

چنانچه در حوزه کاری خود به مشکلی برخورد کرده‌اید و در جستجوی فرد و یا شرکت‌های توانمند برای حل مشکلتان هستید می توانید با عضویت در سامانه گلوپ و ثبت مشکل خود با این افراد و شرکت ها ارتباط برقرار کنید.

برای مشاهده مطالب بیشتر به گلوپ پلاس مراجعه فرمایید.

این مطلب را دوست داشتید؟ با دوستانتان به اشتراک بگذارید...

دیدگاهتان را بنویسید

اگر درباره این مطلب نظری دارید می توانید از طریق این قسمت با ما و بازدیدکنندگان ما به اشتراک بگذارید.

دیدگاه ها

 1. سلام

  مقاله خوبی بود اما تعداد مقالات در بخش کسب و کار خیلی کمه لطفاً مقاله های بیشتری رو اضافه کننید.
  در ضمن اگه براتون مقدور هست مقالاتی از دانشگاه های برتر دنیا رو ترجمه کنید. مثلا از هاروارد بیزینس ریویو

  پاسخ
  ۳ دی ۱۴۰۲،
  • گلوپ

   ممنون از نظرتون، بله حتما سعی می‌کنیم مقالات بیشتری اضافه کنیم.

   پاسخ
   ۳ دی ۱۴۰۲،